Wat is CTR of Click-Through Rate

ROMI toont de verhouding tussen de marketinginvestering en de extra winst die gecreëerd is door deze investering