Disclaimer

Copyright & Disclaimer

Copyright
De op deze Blue Pixl Media website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Blue Pixl Media en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze Blue Pixl Media website wordt beschermd door het auteursrecht en mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van Blue Pixl Media behalve voor zover noodzakelijk om deze Blue Pixl Media website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten en winkelfaciliteit.

 

Disclaimer
Blue Pixl Media streeft ernaar alle informatie op haar website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op deze Blue Pixl Mediawebsite wordt echter onder voorbehoud verstrekt. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is.

Aan de inhoud van deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.  De Blue Pixl Media en aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie op deze  Blue Pixl Media website of informatie op websites waarvan links worden aangegeven op de Blue Pixl Media website .

Blue Pixl Media mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.  Blue Pixl Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de Blue Pixl Media webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Scroll naar boven