Wat is ROMI en hoe bereken je het?

ROMI komt uit het Engelse “Return On Marketing Investment” en toont de verhouding tussen de marketinginvestering en de extra winst die gecreëerd is door deze investering. In mensentaal wordt dat het volgende: hoeveel euro’s extra winst maak ik voor elke euro die ik uitgeef aan mijn marketingcampagne?

Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents
  ROMI

  Hoe berken je ROMI?

  Nu we weten wat het betekent, willen we onze eigen ROMI uiteraard ook kunnen berekenen. Hiervoor gebruiken we de volgende formule: 

  ROMI = (opbrengst campagne * marge als %) – investering in campagne / investering in campagne

  Dit lijkt een ingewikkeld model maar in werkelijkheid is het eigenlijk vrij eenvoudig. Om dit aan te tonen, hebben we enkele voorbeelden:

  E-mailingcampagne

   

  • We hebben €1000 geïnvesteerd in de campagne.
  • De campagne was enorm geslaagd en we zien een opbrengst van €6000.
  • Aangezien we de producten zelf maken hebben we een hoge marge van 60%.

  ROMI berekening = (6000 x 0,6) – 1000 / 1000 = 2,6

  Dit betekent dat elke euro die je hebt geïnvesteerd in je campagne een extra 2,6 euro heeft opgeleverd. Wat een geweldig resultaat!

   

  Adwordscampagne

   

  • We hebben een maandelijks budget ingesteld van €2000 in Adwords. Dit is dus onze investering.
  • Na deze maand bekijken we in Google Analytics wat onze winst is uit de Adwords campagne. Deze bedraagt €2500.
  • De producten die we verkocht hebben leveren ons een winstmarge op van 25%.

  ROMI berekening = (2500 x 0,25) – 2000 / 2000 = – 0,68

  Resultaat: voor elke euro die  we in onze Adwordscampagne hebben geïnvesteerd, maken we een verlies van 0,68 euro. Als we de ROMI in een percentage willen uitdrukken vermenigvuldigen we onze uitkomst met 100%. Bij dit voorbeeld komt het uit op -68%

  Wanneer moet je jouw ROMI juist berekenen?

  ROMI kan voor verschillende zaken gebruikt worden, maar de belangrijkste volgens ons zijn:

  • Marketingconclusies trekken

  Heb je als bedrijf verschillende marketingcampagnes lopen? Gebruik dan het resultaat van de ROMI om te bekijken welke campagnes reeds opbrengen en welke momenteel geld kosten en optimalisatie nodig hebben. Door te berekenen wat de ROI van jouw campagnes is ga je uiteindelijk je marketinginspanningen verbeteren.

   

  • Verdedig je marketingcampagnes ten opzichte van het management

  Vaak moeten marketeers verantwoording afleggen ten opzichte van hoger management. Hiervoor kan je dan heel mooie spreadsheets maken waarin alle resultaten van je campagnes visueel getoond worden. Maar managers vinden de uiteindelijke ROI van een campagne het belangrijkste. Hiervoor kan je dan ook de resultaten van de ROMI per campagne tonen en aantonen hoe je deze in de toekomst gaat verbeteren waar nodig.

   

  • Maak een businesscase

  Moet je een nieuwe businesscase opstarten? Gebruik dan de resultaten van je vorige campagnes om te beargumenteren waarom je bepaalde campagnes wel of juist niet zou doen. Door de winst of het verlies van alle marketingkanalen steeds bij te houden kan je perfect zien wat werkt en wat niet.

  Enkele zaken waar je op moet letten

  Zoals bij elke berekening zijn er ook bij ROMI een aantal kanttekeningen waar je moet op letten:

  • Het attributiemodel is niet altijd geoptimaliseerd. Meestal is het niet altijd 100% duidelijk welk marketingkanaal gezorgd heeft voor welke omzet. Het is dan ook belangrijk dat je bijvoorbeeld jouw Google Analytics doelen zeer goed instelt om dit reeds zo goed mogelijk op te vangen. Het zal bijgevolg niet altijd geheel duidelijk zijn waardoor de resultaten niet 100% kloppen.

   

  • ROMI wordt beter na verloop van tijd, dus bereken de ROMI van je campagne niet te snel. Bij de aankoop van sommige producten is de doorlooptijd van het bekijken van de campagne tot aankoop vrij lang (bv. 1 jaar). Als je jouw ROMI reeds één week na afloop van de campagne al berekent, gaan de resultaten een fout beeld geven van je campagne.

   

  • Hou rekening met de bedoeling van je campagne: sommige campagnes zijn niet enkel goed om omzet te genereren. Bijvoorbeeld een campagne op het Adwords Display Network levert ook veel zichtbaarheid en dus merkbekendheid op. Dit kan niet in een waarde weergegeven worden en wordt dus ook niet meegenomen in de berekening. Uiteraard is dit laatste wel een belangrijk onderdeel van marketing.

  Conclusie

  Het berekenen van de ROMI resultaten van jouw marketingcampagnes is steeds een nuttig proces. Je leert wat je campagnes opleveren en welke er geoptimaliseerd dienen te worden. Het is tegelijk belangrijk om je niet blind te staren op deze resultaten.

  Hulp nodig bij het berekenen van ROMI of optimaliseren van jouw campagnes?

  Als Digital Agency hebben we hier reeds jarenlange ervaring mee en we helpen je dan ook graag verder.
  Scroll naar boven